Næringsbygg

Garasjeanlegg Nore I

Sju gavler pyntet med beslag i Silver metallic

Oppdragsgiver
Statkraft AS

Periode
2021

Kontraktsverdi

Ca. 6,5 mill.

Arkitekt

Friis Arkitekter

Garasjeanlegg for Statkraft sin virksomhet på Nore I kraftverk. Garasjerekke og kaldtlager tilpasset terreng og øvrig bygningsmasse på Nore I kraftverk.

Totalt areal ca. 600 m2 garasjer og lager.