Kjøpesenter

Vegglisenter

Tilbygg og ny hovedinngang

Oppdragsgiver
Veggli Handel SA

Periode
2023 – 2024

Kontraktsverdi
Ca 15 mill

Arkitekt
Baus arkitektur

Utvidelse av Vegglisenteret med utvidelse av både eksisterende butikkareal og lager/bi-arealer, samt nye butikklokaler.

Totalt areal ny bebyggelse ca 1250 m2 BRA