Dagligvarehandel

Kiwi Rødberg

Utvidelse av Kiwi Rødberg

Oppdragsgiver
Rødberg Matsenter AS

Periode
2023 – 2024

Kontraktsverdi
Ca 10 mill

Arkitekt
Øystein Landsgård

Utvidelse av eksisterende Kiwi-butikk med utvidelse av både butikkareal og lager/bi-arealer, samt nye lokaler til disp på plan 2.

Totalt areal ny bebyggelse ca 1000 m2 BRA