Kraftverk

Statkraft Nore 1 Kraftverk

Komplett rehabilitering

Oppdragsgiver
Statkraft Energi AS

Periode
2020 – pågår

Kontraktsverdi
30 mill.

Bygningsmessig utvendig totalrehabilitering av Nore I Kraftverk. Komplett rehabilitering av alle utvendige overflater inklusive utløpstuneller. Blant annet 4500 m2 tak, 7500 m2 yttervegg, 90 tonn armering og 1700 m3 betong.