Annet

Utearealer Rødberg skole

Gøy i friminuttene

Oppdragsgiver
Nore og Uvdal kommune

Periode
2019-2020

Kontraktsverdi
6 mill.

Totalrenovering av utearealene til Rødberg skole inklusive nye lekeapparater, ny klatrevegg og parkour-område.

Utearealer Rødberg skole