Entries by tekniskakari

Et steg i en grønnere retning

Nore Bygg tar et grønt steg! Vi har begynt reisen mot en mer bærekraftig fremtid ved å starte Miljøfyrtårn-sertifisering. Gjennom dette beveger vi oss mot en mer miljøvennlig praksis, og våre kunder kan være trygge på at vi er et bærekraftig valg. Bli med oss på reisen mot en mer miljøvennlig byggebransje!